לקבלת יעוץ
וסיוע מקצועי


צרו קשר

חופשה

לכל עובד מגיע חופשה שנתית לפי הוותק במקום העבודה במידה ואותו עובד עבד לפחות 200 ימים בשנה. לעובד חל איסור לצבור חופשה שנתית והוא מחוייב לקחת את החופשה ואינויכול לצבור חופשה. כאשר העובד צובא את החופשה בניגוד לחוק הוא עלול לאבד את הזכות לחופשה. על המעביד מוטלת החובה לאפשר לעובד לצאת לחופשה שנתית. וכאשר המעביד אינו מאפשר לעובד לצאת לחופשה הימים אינם נמחקים.

עובד שעבד 5 ימים בשבוע:

1-4 שנות וותק – 10 ימים.

5 שנים- 12ימים.

6 שנים- 14 ימים.

7 שנים- 15 ימים.

שנה 8 ואילך זכאי העובד ליום חופש נוסף על כל שנת וותק – 16 ימים + יום נוסף על כל שנה מעבר לשנה השמינית.

עובד שעבד 6 ימים בשבוע:

  • 4 שנים- 12 ימים.

5 שנים- 14 ימים.

6 שנים- 16 ימים.

7 שנים – 18 ימים.

שנה 8 ואילך זכאי העובד ליום חופש נוסף על כל שנת וותק- 19 + יום נוסף על כל שנה מעבר לשנה השמינית.

 

הפסקות צהריים- עובד אשר מועסק במקום עבודתו במשך 6 שעות ומעלה ביום, זכאי ל הפסקה בת 45 דקות לפחות שעל פי חוק ההפסקה הינה על חשבון העובד, ישנם מיקרים בהם המעביד משלם על הפסקת האוכל אך אין זו חובתו על פי חוק.