לקבלת יעוץ
וסיוע מקצועי


צרו קשר

אי הנפקת תלושי שכר או הנפקת תלושי שכר כוזבים

המעביד צריך לחתום על חוזה עבודה אל מול העובד ולספק לו תלושי שכר בכל חודש על כל הזכיות הסוציאליות המגיעות לעובד. אי רישום מלוא שכרו של העובד בתלוש השכר מהווה פגיעה ישירה בעובד ובכלל בזכויות הסוציאליות אשר מושבות בהתאם לשכר הבסיס של העובד, ולרבות פגיעה בגובה ההפרשות לקרן הפנסיה ובדמי אבטלה להם הוא זכאי בימים אלו לאחר שפוטר שלא כדין ע"י המעסיק. אי רישום תלוש שכר ו/או הנפקת תלוש שכר כוזב מהווה עילה לתביעה כנגד המעסיק.