לקבלת יעוץ
וסיוע מקצועי


צרו קשר

חוק פיצויי פיטורין

פיצויי פיטורים מגיעים לעובד כאשר הוא עבד אצל מעסיק במשך 12 חודשים או יותר. לאחר 12 חודשים מגיעים לו פיצויי פיטורים. לעובד שעובד עונתי (כגון : מציל בבריכה ) שעובד שתי שנים רצופות ופוטר, זכאי לקבל מהמעביד פיצויי פיטורים. עובדים רבים כלל אינם מודעים לזכויותיהם ובתומם סומכים על יושרת המעסיק דבר אשר לפעמים פוגע בהם בעת הפיטורים.המעביד יפריש לקופת גמל עבור רכיב פיצויי הפיטורים. עבור כל שנת עבודה העובד מקבל חודש פיצויים.

פיצויי פיטורים נועדו לתת לעובד "טווח נשימה" על מנת שיוכל להתקיים עד אשר ימצא עבודה חדשה.

מעסיקים רבים נוהגים לפטר עובדים סמוך לסוף שנת עבודתם הראשונה על מנת "להתחמק" מתשלום הפיטורים. מעסיק שעושה כך, יראו את זה כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי הפיטרים והעובד יהיה זכאי לפיצויים על אף הפיטורים.

כאשר עובד התפטר עקב הרעה ממשית בתנאי העבודה או בנסיבות אחרות, אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו ורואים את ההתפטרות כפיטורים.

סעיף 14 קובע כי "תשלום לקופת תגמולים לקרן הפנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעביד והעובד ובמידה שנקבע, או אם התשלום כאמור אושר על ידי שר העבודה והרווחה במידה ואושר".

כמו כן, סעיף 14 לחוק פיצויי הפיטורים קובע מקרים בהם המעסיק מפריש לקרן הפנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים ועוד.. מהווה תחליף לפיצויי פיטורים. במקרה של פיטורין ו/או התפטרות מזכה את העבד בפיצויים.