לקבלת יעוץ
וסיוע מקצועי


צרו קשר

פסילה מנהלית

פסילה מנהלית ניתנת כנגד נהג אשר ביצע עבירת תנועה כגון, נהיגה בשכרות, נסיעה במהירות מופרזת, תאונות דרכים ועוד.

כאשר נהג מבצע עבירה, קצין משטרה בדרגת פקח ומעלה רשאי לפסול אותו מלהחזיק רישיון לתקופה שבין 30-90 יום הכל בהתאם לסוג העבירה. כאשר שוטר המבחין בנהג שעובר עבירת תנועה מוסמך לקחת את רישיון הנהיגה של אותו נהג ולהחליפו באישור חליפי ולזמנו לשימוע שיערך תוך 72 שעות מעת האירוע.

קצין משטרה רשאי לפסול מנהלית נהג בלא נוכחותו אשר זומן לשימוע בתחנת המשטרה עקב עבירת תנועה שהוא ביצע ולא התייצב. כמו כן בית המשפט רשאי להאריך פסילה מנהלית גם עד לתום ההליכים.

נהג שקיבל פסילה מנהלית ע"י שוטר אינו רשאי לנוע עם הרכב. נהיגה בזמן פסילה תגרור אחריה ענישה חמורה מצד ביתי המשפט.

ניתן לפנות בבקשה לביטול פסילה מנהלית או לקצרה ע"י פנייה לבית המשפט השלום לתעבורה. על החלטת בית המשפט השלום לתעבורה ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בזכות. על החלטת בית המשפט המחוזי ניתן לערער בזכות לבית המשפט העליון.

פסילה מנהלית למשך 30 יום: תוטל על נהג אשר ביצע עבירות כגון: נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים, נהיגה במהירות מופרזת, אי ציות לתמרורים עצור ותן זכות קדימה בעבירות מהירות, עקיפה בדרך לא פנויה, עבירות של משקל יתר ותאונות  כאשר לא נגרם נזק.

פסילה מנהלית למשך 60 יום: תוטל על בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה ניחבל אדם או ניזוק רכוש ולקצין משטרה יש יסוד סביר להניח כי יוגש כתב אישום כנגד אותו נהג.

פסילה מנהלית למשך 90 יום: תוטל על נהג אשר היה מעורב בתאונת דרכים קטלנית אשר גרמה להרוגים. לקצין המשטרה אין שיקול דעת והוא נותן פסילה מנהלית למשך 90 יום ולקצין המשטרה יסוד סביר כי יוגש כתב אישום כנגד אותו נהג.