לקבלת יעוץ
וסיוע מקצועי


צרו קשר

שימוע לפני פיטורין

מעביד אשר  "מעוניין" לפטר עובד ממקום העבודה יתן לו הודעה מוקדמת על הפיטורים. כמו כן, עובד אשר מבקש להתפטר יתן למעסיק הודעה מוקדמת בכתב להתפטרות עם מועד כניסת ההתפטרות לתוקף.

עובד זכאי לקבל הודעה מוקדמת על פיטורים במהלך ששת החודשים הראשונים לעבודתו ליום אחד כל חודש ובמהלך שנת עבודתו הראשונה ל- 12 ימים.

במהלך שנת עבודתו השנייה, זכאי העובד ל 14 ימים בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה.

במהלך שנת עבודתו השלישית זכאי העובד ל 21 ימים. בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה.

מהשנה הרביעית זכאי העובד לחודש ימים של הודעה מוקדמת לפיטורים.

מעביד/עובד שפיטר ו/או התפטר ולא נתן הודעה מוקדמת לפיטורים ישים פיצוי בסכום השווה לשכרו לאותה תקופה שלא ניתנה הודעה מוקדמת.

מעביד שרוצה לפטר את העובד הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי חייב לתת לו הודעה מוקדמת ולערוך לו שימוע טרם הפיטורים . לעובד יש זכות יסוד לטעון את טענותיו בפני המעסיק טרם הפיטורים. ישנם מעסיקים רבים המזמנים עובד טרם הפיטורים לשימוע, ולאחר שהמעביד שמע את טענותיו של העובד הוא החליט שלא לפטרו.

מעסיק שלא עורך שימוע לעובד עלול להסתכן שהפיטורים יהיו לא כדין והעובד יהיה זכאי לפיצוי כספי.