לקבלת יעוץ
וסיוע מקצועי


צרו קשר

תאונת עבודה

תאונת עבודה היא תאונה אשר מתרחשת לעובד תוך כדי עבודתו, בדרך לעבודה או בחזרה ממנה. בהתאם לחוק הביטוח הלאומי כל עובד מבוטח בביטוח הלאומי והוא זכאי לזכויות המגיעות לו עקב התאונה. דמי הפגיעה שהעובד יכול לקבל הם עד 91 יום פיצוי או קצבת נכות שנגרמה לעובד.

תאונת עבודה לא תיחשב כאשר הפסיק העובד את דרכו המקובלת או סטה סטייה של ממש לשם מילוי חובותיו בעבודה.

כאשר תחום עבודתו של העובד חושף אותו לרעשים חזקים דבר אשר עלול לגרום לו לירידה בשמיעה או כאשר העובד נחשף לחומרים מסוכנים דבר אשר יכול להזיק לו לראות יכולה גם כן להיחשב לתאונת עבודה ונקראת "מחלת מקצוע".

לאחר התאונה יש לפנות אל המוסד לביטוח לאומי. התובע יגיש תופס "תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה ולתשלום גמלת נכות מעבודה" ביחד עם החומר הרפואי שקשור לתאונה. במידה והביטוח הלאומי יקבע כי התובע ניפגע בעבודה הוא יגיש בקשה כדי להופיע בפני ועדה רפואית אשר תקבע את נכותו.

כאשר המוסד לביטוח לאומי קובע נכות הפחותה מ 5% – אין המוסד מעניק פיצויים.

כאשר המוסד לביטוח לאומי קובע נכות שבין 5% – 19% – יעניק המוסד לביטוח לאומיים מענק חד פעמי.

כאשר המוסד לביטוח לאומי קובע נכות של 20% ומעלה – יעניק המוסד לביטוח לאומי קצבת נכות חודשית.