לקבלת יעוץ
וסיוע מקצועי


צרו קשר

דיני עבודה

דיני עבודה מסדירים את היחסים החוזיים שבין עובד למעביד כך שנזהה מיהו העובד ומיהו המעביד וכל צד ידע את זכויותיו וחובותיו לפי החוק שמאזן את חוסר האיזון שקיים בין עובד למעביד. דיני העבודה מגנים על העובד באמצעות חוקים ומטילים על המעביד את החובה להעניק לעובד תנאים בסיסיים לעבודה כגון שכר מינימום, משך יום העבודה, חופשה, מחלה, חוק פיצויי פיטורים ועוד.